PLANER FÖR ÅR 2018

DATUM                                                            HÄNDELSER                                                            HUND


JANUARI
                        
FEBRUARI

8;e                                                              WT CUPPEN  BORÅS

14:e                                                     U R Kullen 1 år                    

MARS

 

APRIL


 

MAJ

14:e                                                UNI  FYLLER 6 ÅR !!

12:e                                              GOLFKULLEN    9 År !!                                          Kajsa - Wilson

28:e                                            UNIQUE KULLEN 3 ÅR                                         Uni - Kevin

JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
Tillbaka